MUDr. Janka Romančíková

  • pediater
  • DFNsP - klinika pediatr. chir. Limbová 1, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Dagmar Bezecná

pediater
PEDIAMED s.r.o. Tehelná 26, 832 40 Bratislava

0 km

MUDr. Olívia Hamidová

pediater
DFNsP - I. detská kilinika Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Jana Kosnáčová

pediater
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Marcela Zaviačičová

pediater
1. Detská klinika DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny