MUDr. Jana Zimanová

  • foniatria
  • Klinika prac. lekárstva a toxikológie Ďumbierska 3, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

30.99 km

MUDr. Alena Kujanová

foniatria
NZZ - ORL a foniatria Starohájska 2, 917 01 Trnava

33.57 km

MUDr. Magdaléna Koslerová

foniatria
NsP - ORL amb. Hodská, 924 00 Galanta

45.69 km

MUDr. Katarína Bolchová

foniatria
Foniatrická a ORL amb. Fatranská 12, 949 01 Nitra

48.84 km

MUDr. Oľga Minarovičová

foniatria
NZZ - foniatrická amb. ul. 17. novembra 1300, 955 01 Topoľčany

Ordinačné hodiny