MUDr. Jana Kováčová

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Beáta Brnová

gynekológ
NZZ - gynekolog. amb. Štúrova 6, 053 42 Krompachy

0.78 km

MUDr. Ján Králik

gynekológ
NsP - gynekol. odd. Zemanská 1, 053 42 Krompachy

1.42 km

MUDr. Ľudovít Hritz

gynekológ
NsP Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy

1.42 km

MUDr. Adriana Humeňanská

gynekológ
NsP Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:00 - 13:00
Utorok: 07:00 - 13:00
Streda: 07:00 - 16:00
Piatok: 07:00 - 12:00