MUDr. Ján Lakota

  • onkológ
  • NOÚ - kl. onkológia Klenová 6, 833 10 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Veronika Ballová

onkológ
NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Emília Kaiserová

onkológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Jozef Mardiak

onkológ
NOÚ Klenova 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Matúš Studený

onkológ
NOÚ Klenova 1, 833 10 Bratislava

Ordinačné hodiny