MUDr. Ihsan Khouri

  • ortopédia
  • Ortopedická a Ortoped.-protetická amb. Strieborné nám. 2, 974 01 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0.08 km

MUDr. Ján Kapusta

ortopédia
NsP F. D. Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.08 km

MUDr. Stela Konderová

ortopédia
ORTOTECH, s.r.o. nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.08 km

MUDr. Vladimír Kubinec

ortopédia
Ortopedické odd. NsP F.D.Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.08 km

MUDr. Pavel Legiň

ortopédia
NsP Roosevelta, ortoped.odd. Nám L.Svobodu 1, 97401 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny