MUDr. Ihsan Khouri

  • ortopédia
  • Ortopedická a Ortoped.-protetická amb. Strieborné nám. 2, 974 01 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0.08 km

MUDr. Stela Konderová

ortopédia
ORTOTECH, s.r.o. nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.08 km

MUDr. Vladimír Kubinec

ortopédia
Ortopedické odd. NsP F.D.Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.08 km

MUDr. Pavel Legiň

ortopédia
NsP Roosevelta, ortoped.odd. Nám L.Svobodu 1, 97401 Banská Bystrica

0.08 km

MUDr. Ján Šima

ortopédia
Ortoped.odd. NsP FDR Nám.L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny