MUDr. Igor Škodáček

  • psychiatr
  • Klinika detskej psych. DFNsP Úprková 3, 833 04 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

Doc. MUDr. Tatiana Čaplová

psychiatr
LF UK a FN - psychiatrická kl. Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Mária Králová

psychiatr
LF UK Psychiatrická klinika Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Zlatica Šurinová

psychiatr
NZZ - psychiatria Tehelná 26, 832 40 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Tischlerová

psychiatr
DFNsP - klinika detsk. psych. Úprkova 3, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny