MUDr. Igor Páv

  • internista
  • NsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 01 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Katarína Bobocká

internista
FNsP - IV. interná kl. Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Svetlana Bodíková

internista
IV. interná kl. LF UK, NsP Sv. CaM Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Adriana Gurecková

internista
NsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Tatiana Valkovičová

internista
FNsP - geriatria Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ordinačné hodiny