MUDr. Helena Laurincová

  • pediater
  • NZZ - PLPDD Špitálska 47, 811 08 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Marta Grmanová

pediater
Nešt. amb. pre deti a dorast Špitálska 47, 811 08 Bratislava

0.16 km

MUDr. Monika Gromová

pediater
LF UK Špitálska, 811 08 Bratislava

0.63 km

Doc. MUDr. Oľga Červeňová

pediater
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0.63 km

MUDr. Elena Hostýnová

pediater
DFNsP Limbova 1, 83340 Bratislava

Ordinačné hodiny