MUDr. Helena Laurincová

  • pediater
  • NZZ - PLPDD Špitálska 47, 811 08 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Marta Grmanová

pediater
Nešt. amb. pre deti a dorast Špitálska 47, 811 08 Bratislava

0.16 km

MUDr. Monika Gromová

pediater
LF UK Špitálska, 811 08 Bratislava

0.63 km

Doc. MUDr. Oľga Červeňová

pediater
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0.63 km

MUDr. Peter Škrak

pediater
Detské Kardiocentrum DFN Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny