MUDr. Gustáv Voda

  • otorinolaryngológ (ORL)
  • Spoločná zdravotná poisťovňa - GR Ondavská 3, 820 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Štefan Hupka

otorinolaryngológ (ORL)
ŽSR - ŽZ - ŽNsP Bratislava Šancová 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Renáta Reháková

otorinolaryngológ (ORL)
NMO Cesta na červený most 1, 831 33 Bratislava

0 km

MUDr. Jozef Štrelinger

otorinolaryngológ (ORL)
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Švelková

otorinolaryngológ (ORL)
Poliklinika - ORL amb. Tehelná 26, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny