MUDr. Georgína Terštianská

  • chirurg
  • Poliklinika Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jozef Babala

chirurg
Klinika detskej chirurgie, LFUK, DFNsP Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Juraj Frajt

chirurg
FN Ružinovská 6, 825 00 Bratislava

0 km

MUDr. Rastislav Králik

chirurg
DFNsP Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Pavel Šimkovic

chirurg
NsP Sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 850 07 Bratislava

Ordinačné hodiny