MUDr. Gabriela Bernasovská

  • internista
  • FNsP akad. L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Miloslav Bubán

internista
ŽNsP Šancová 112, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Andrea Farkašová

internista
FN ak. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Kožíková

internista
FNsP ak. L. Dérera, KIGM Limbová 5, 831 05 Bratislava

0 km

MUDr. Pavol Povinec

internista
1. interná klinika LF UK a FN Mickiewiczova 13, 813 09 Bratislava

Ordinačné hodiny