MUDr. František Sýkora

  • gynekológ
  • Slovenská 11/A, 94034 Nové Zámky
  • 035/6912658

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Tomáš Danys , PhD., MUDr. Juraj Danys, CSc.

gynekológ
Slovenská 11, 94034 Nové Zámky

0 km

MUDr. Tomáš Danys , PhD., MUDr. Juraj Danys, CSc.

gynekológ
Slovenská 11, 94034 Nové Zámky

0 km

MUDr. Tibor Matuška , CSc.

gynekológ
Slovenská 11/A, 94034 Nové Zámky

0.07 km

MUDr. Tibor Matuška

gynekológ
NsP Slovenská 11, 940 51 Nové Zámky

Ordinačné hodiny
Utorok: 08:00 - 09:15
Štvrtok: 07:00 - 15:30