MUDr. Eva Znamenáčková

  • internista
  • NsP Milosrdní Bratia Nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

Doc. MUDr. Jozef Mardiak

internista
NOÚ Klenova 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Renáta Palmajová

internista
NÚTaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Branislav Remiš

internista
NÚTaRCH Krajinská 91, 82556 Bratislava

0 km

MUDr. Jaroslava Štrbová

internista
NsP MV SR Fraňa Kráľa 14, 812 72 Bratislava

Ordinačné hodiny