MUDr. Eva Sabolová

  • prakt. lekár pre dosp.
  • Domov dôchodcov "Jeseň života" Hanulova 7/a, 841 02 Bratislava

Najbližší lekár

0.29 km

MUDr. Marta Holčíková

prakt. lekár pre dosp.
TOP-MED a.s., Domov jesene života Hanulova 7A, 841 01 Bratislava

1.48 km

MUDr. Nadežda Eisnerová

prakt. lekár pre dosp.
Neštátne zdrav. zar., amb. PLPD Saratovská ul 24, 841 02 Bratislava

1.48 km

MUDr. Táňa Kanovská

prakt. lekár pre dosp.
ZS APLPD Saratovská 24, 841 02 Bratislava

1.48 km

MUDr. Eva Žáková

prakt. lekár pre dosp.
Zdravot. stredisko Saratovská 24, 841 02 Bratislava

Ordinačné hodiny