MUDr. Drahomíra Demešová

  • internista
  • Antolská 11, 85107 Bratislava
  • 268672533

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Zuzana Bialončíková

internista
4.int. klinika, NsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Drahomíra Demešová

internista
NsP - IV. inter. kl. LF UK Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Marián Pátek

internista
NsP - geriatrické odd. Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Dávid Prokop

internista
NsP Sv. CaM - geriatria Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:00 - 13:30
Utorok: 07:00 - 13:30
Streda: 11:00 - 15:00
Štvrtok: 07:00 - 13:30
Piatok: 07:00 - 13:30