MUDr. Diana Vološinová

  • pediater
  • NsP FDR, infekčné odd. nám. L.Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Anna Bojová

pediater
FNsP F. D. Roosevelta nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Denisa Heinrichová

pediater
NsP Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Peter Mesár

pediater
NsP FDR - klinika pre deti a dorast Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Branko Takáč

pediater
Klinika pre deti a dorast, NsP FDR Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny