MUDr. Denisa Jankovičová

  • internista
  • Klinika hemat. a transf. FN Antolská 11, 851 07 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jana Chabroňová

internista
FNsP - kl. hematológie a transfuziol. Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Dušan Holas

internista
NsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Marta Kriššáková

internista
FNsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Terézia Pázmanová

internista
IV. Interná klinika, NsP Sv. CaM Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ordinačné hodiny