MUDr. Denisa Jankovičová

  • internista
  • Klinika hemat. a transf. FN Antolská 11, 851 07 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Michal Faltin , MUDr. Marán Pátek

internista
Antolská 11, 85107 Bratislava

0 km

MUDr. Jozef Brečka

internista
NsP sv.Cyrila a Metoda,IV.int.klin.LFUK Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Andrea Jozefíková

internista
Geriatrické odd. NsP Petržalka Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Beáta Repáková

internista
NsP sv.C a M - gastroenterol. klinika Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ordinačné hodiny