MUDr. Danica Šimkovičová

  • reumatológia
  • NZZ - FBLR ČSA 25, 97401 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Lýdia Brdová

reumatológia
Interná a reumat. amb. ČSA 20, 974 00 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Zlata Kmečová

reumatológia
Interná klinika NsP F.D.Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 974 00 Banská Bystrica

0.97 km

MUDr. Emília Miklošková

reumatológia
NsP FDR Banská Bystrica Námestie Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica

4.36 km

MUDr. Monika Leščišinová

reumatológia
NZZ - reumatolog. amb. Rastislavova 45, 040 01 Košice

Ordinačné hodiny