MUDr. Dana Kučinská

  • gastroenterológ
  • Spiššské námestie 4, 04001 Košice
  • 911922729

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Ľubomíra Sviatková

gastroenterológ
Detská nemocnica Moysesova 9, 040 01 Košice

0.29 km

MUDr. Eduard Veseliny

gastroenterológ
I.int.klinika FNsP a LF UPJŠ Tr.SNP 1, 040 01 Košice

0.53 km

MUDr. František Trebuňa

gastroenterológ
Smetanova 2, 04001 Košice

0.69 km

MUDr. Beáta Bodnárová

gastroenterológ
Jána Pavla II. č. 5, 04023 Košice

Ordinačné hodiny