MUDr. Dana Dolníková

  • pediater
  • DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Viola Bukovská

pediater
NZZ - PLPDD Líščie údolie 57, Poliklinika, 842 31 Bratislava

0 km

MUDr. Eleonóra Čmelová

pediater
FNsP akad.L.Dérera - odd.klin.genetiky Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Kuchyňárová

pediater
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Edita Tikovičová

pediater
LFUK - I. detská kl. Špitálska 24, 813 72 Bratislava

Ordinačné hodiny