MUDr. Dagmar Székyová

  • pediater
  • Detská fakultná nem. s polikl. Limbová 1, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Katarína Fabriciová

pediater
I. detská klinika DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Zora Klepochová

pediater
Poliklinika Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

0 km

MUDr. Silvia Selková

pediater
I. Detská klinika LFUK a DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Jana Vlčeková

pediater
FNsP - KIGM Limbová 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny