MUDr. Dagmar Filová

  • kardiológ
  • Neštátna kardiologická ambul. Horná 60, 974 01 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0.31 km

MUDr. Gabriela Kaliská

kardiológ
NsP F. D. R L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.31 km

MUDr. Pavel Kmeč

kardiológ
NsP FDR nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.31 km

MUDr. Eugen Kováč

kardiológ
NsP FDR OFD Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.31 km

MUDr. Juraj Oravec

kardiológ
Klinika pre deti a dor. NF D.Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny