MUDr. Dagmar Filová

  • kardiológ
  • Neštátna kardiologická ambul. Horná 60, 974 01 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0.31 km

MUDr. Roman Margóczy

kardiológ
SÚSCH nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0.31 km

MUDr. Peter Mečiar

kardiológ
NsP F. D. Roosvelta - kardiol. odd. nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0.31 km

MUDr. Iveta Nedělová

kardiológ
NOVA MED s.r.o. Bernolákova 12, 974 00 Banská Bystrica

0.31 km

MUDr. Juraj Oravec

kardiológ
Klinika pre deti a dor. NF D.Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny