MUDr. Branislav Záhorec

  • chirurg
  • NsP MV SR Fraňa Kráľa 14, 812 72 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Milan Hric

chirurg
NMO Cesta na Červený most 1, 833 31 Bratislava

0 km

MUDr. Marián Korec

chirurg
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Michal Šalapa

chirurg
FN - chir. odd. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Barbora Vichová

chirurg
FNsP Milosrdní bratia - III. chirur. kl. SNP 10, 810 01 Bratislava

Ordinačné hodiny