MUDr. Boris Moťovský

  • Anesteziológ
  • FNsP akad. L. Dérera, LSE-Life Star Emergency, s.r.o. Limbová 1, 900 91 Limbach

Najbližší lekár

0.62 km

MUDr. Táňa Bulíková

Anesteziológ
Stanica záchrannej služby č. 24, 900 91 Limbach

10.65 km

MUDr. Ivana Hlôšková

Anesteziológ
International Rescue System s.r.o. Čierny chodník 34, 831 07 Bratislava

10.65 km

MUDr. Michaela Macháčová

Anesteziológ
International Rescue System s.r.o. Čierny chodník 34, 831 07 Bratislava

10.65 km

MUDr. Dan Mikeska

Anesteziológ
INTRNACIONAL RESCUE SYSTEM, s.r.o. Čierny chodník 34, 831 07 Bratislava

Ordinačné hodiny