MUDr. Beatrix Želonková - Mokrošová

  • očný lekár
  • Kapitulská 7, 97401 Banská Bystrica
  • 048/4113527

Najbližší lekár

0.08 km

MUDr. Eva Gajdošová

očný lekár
NsP F.D.R. - očná kl. Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.08 km

MUDr. Monika Gajdošová

očný lekár
FNsP F. D. Roosevelta - očná kl. nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.08 km

MUDr. Milan Martiník

očný lekár
NsP F.D.Roosevelta - očná kl. nám. Ľ. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.08 km

MUDr. Beatrix Želonková mokrošová

očný lekár
NZZ - očná amb. ČSA 25, 974 00 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny
Pondelok: 09:00 - 15:00
Utorok: 09:00 - 15:00
Streda: 09:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00