MUDr. Beatrix Želonková - Mokrošová

  • očný lekár
  • Kapitulská 7, 97401 Banská Bystrica
  • 048/4113527

Najbližší lekár

0.08 km

MUDr. Jana Gáfriková

očný lekár
FNsP F. D. Roosevelta - očná kl. nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.08 km

MUDr. Tatiana Lukáčová

očný lekár
NZZ - oftalmológia Spojová 25, ZS, 974 01 Banská Bystrica

0.08 km

MUDr. Lucia Vaníková

očný lekár
FNsP F. D. Roosevelta nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.08 km

MUDr. Rastislav Vida

očný lekár
FNsP - ušná klinika Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny
Pondelok: 09:00 - 15:00
Utorok: 09:00 - 15:00
Streda: 09:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00