MUDr. Beáta Beňová , MUDr.Fričová Marta

  • hematológ
  • Brigádnická 2, 04011 Košice
  • 0907132650presmssprávy
  • manager@hebea.sk

Najbližší lekár

0.22 km

MUDr. Monika Hlebašková

hematológ
Klinika Hematológie FNsP SNP 1, 040 01 Košice

0.63 km

MUDr. Emília Hlodinková

hematológ
FN L. Pasteura Rastislavova 40, 041 90 Košice

0.63 km

MUDr. Emília Kaclíková

hematológ
FNsP Tr. SNP 1, 040 66 Košice

0.63 km

MUDr. Natália Štecová

hematológ
Klinika hematológie, FNSP LF UPJŠ Trieda SNP 1, 040 66 Košice

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:00 - 14:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 14:00
Štvrtok: 7:00 - 14:00
Piatok: 08:00 - 12:00