MUDr. Anna Sýkorová

Najbližší lekár

0 km

MUDr. František Hrbáň

chirurg
Bratislavská 1, 01001 Žilina

0.83 km

MUDr. Peter Durný

chirurg
NsP - neurochirurg. odd. Spanyola 43, 012 07 Žilina

0.83 km

MUDr. Anton Dzian

chirurg
NsP - chirurgické odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

0.83 km

MUDr. Radoslav Šolek

chirurg
NsP - chirurgické odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: 07:00 - 15:00
Piatok: 07:00 - 17:00