MUDr. Anna Svrčková

  • Anesteziológ
  • FN - OAIM, I. ženská klinika Zochova 7, 811 03 Bratislava

Najbližší lekár

0.11 km

MUDr. Michail Buzukašvili

Anesteziológ
Chirurgické centrum a.s. Kozia 17, 811 03 Bratislava

0.33 km

MUDr. Tomáš Hrtánek

Anesteziológ
DFNsP Limbová 1, 833 04 Bratislava

0.33 km

MUDr. Štefan Podhradský

Anesteziológ
NOÚ Klenova 1, 833 10 Bratislava

0.33 km

MUDr. Katarína Valachová

Anesteziológ
NOÚ Klenova 1, 833 10 Bratislava

Ordinačné hodiny