MUDr. Anna Svrčková

  • Anesteziológ
  • FN - OAIM, I. ženská klinika Zochova 7, 811 03 Bratislava

Najbližší lekár

0.11 km

MUDr. Michail Buzukašvili

Anesteziológ
Chirurgické centrum a.s. Kozia 17, 811 03 Bratislava

0.33 km

MUDr. Eva Christová

Anesteziológ
FNsP Dérerova - KAIM Limbova 5, 833 01 Bratislava

0.33 km

MUDr. Jakub Hložník

Anesteziológ
NsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 850 07 Bratislava

0.33 km

MUDr. Zuzana Laginová

Anesteziológ
NsP Milosrdní bratia s.r.o. nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

Ordinačné hodiny