MUDr. Anna Hazuchová

  • očný lekár
  • NsP FDR - očná klinika Nám. Gen. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Eva Gajdošová

očný lekár
NsP F.D.R. - očná kl. Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Monika Gajdošová

očný lekár
FNsP F. D. Roosevelta - očná kl. nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Jana Melocíková

očný lekár
NsP FDR nám. gen. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Beatrix Želonková mokrošová

očný lekár
NZZ - očná amb. ČSA 25, 974 00 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny