MUDr. Anna Čechová

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Anna Čechová

hematológ
Námestie SNP 10, 81465 Bratislava

0.21 km

MUDr. Tatiana Badová

hematológ
FNsP akad. L.Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0.21 km

MUDr. Elena Hostýnová

hematológ
DFNsP Limbova 1, 83340 Bratislava

0.21 km

MUDr. Eva Silvanová

hematológ
SÚSCCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:00 - 14:30
Utorok: 07:00 - 14:30
Streda: 07:00 - 14:30
Štvrtok: 07:00 - 15:30
Piatok: 07:00 - 13:30