MUDr. Anna Božoňová

  • Anesteziológ
  • NsP FDR - OAIM nám. L. Svobodu, 974 00 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Peter Figľuš

Anesteziológ
FNsP F. D. Roosevelta nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Peter Kenderessy

Anesteziológ
NsP FDR Banská Bystrica Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Lýdia Priečinská

Anesteziológ
NsP FDR - OAIM amb. chronic. bolesti Nám L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Milota Vohnoutová

Anesteziológ
NsP F. D. Roosevelta nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny