MUDr. Anna Božoňová

  • Anesteziológ
  • NsP FDR - OAIM nám. L. Svobodu, 974 00 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Katarína Belicová

Anesteziológ
NsP FDR - OAIM Nám. L. Svobodu 1, 974 75 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Martina Flašková

Anesteziológ
NsP F. D. Roosevelta - OAIM Nám. Ľ. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Martina Konkoľová

Anesteziológ
NsP - OAIM nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Tomáš Sýkora

Anesteziológ
NsP F. D. Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny