MUDr. Anna Boháčiková

  • gynekológ
  • MEDI DWN, s.r.o. Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Zuzana Fülöppová

gynekológ
II. gyn.-pôr. klinika LF UK Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Emília Kolláriková

gynekológ
NZZ - gynek. amb. Vajnorská 40, 832 63 Bratislava

0 km

MUDr. Gabriela Manicová

gynekológ
Neštátna gyn. amb. Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

0 km

MUDr. Karol Plank

gynekológ
FNsP Dérera Limbová 5, 831 05 Bratislava

Ordinačné hodiny