MUDr. Andrea Žemberová

  • pediater
  • NZZ - PLPDD Učiteľská 22, ZS, 821 06 Bratislava

Najbližší lekár

3.78 km

MUDr. Mariana Krempaská

pediater
Ambulancia pre deti a dorast Balkánska 53, 851 10 Bratislava - Rusovce

4.77 km

MUDr. Agnesa Číková

pediater
FNsP Antolská 11, 851 07 Bratislava

4.77 km

MUDr. Dana Janeková

pediater
FNsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

4.77 km

MUDr. Mária Kremeňová

pediater
NsP Cyrila a Metoda Antolska 11, 851 07 Bratislava

Ordinačné hodiny