MUDr. Andrea Redhamerová

  • endokrinológ
  • SNP 10, 81465 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Andrea Lacková

endokrinológ
Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava

0 km

MUDr. Mária Trnková

endokrinológ
Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava

0.21 km

MUDr. Anna Gondová

endokrinológ
1. detská klin., DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0.21 km

MUDr. Oto Ürge

endokrinológ
FNsP akad. L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:00 - 15:30
Utorok: 07:00 - 13:00
Štvrtok: 07:00 - 13:00