MUDr. Andrea Lacková

  • endokrinológ
  • Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava
  • 257887262

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Mária Trnková

endokrinológ
Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava

0 km

MUDr. Andrea Redhamerová

endokrinológ
SNP 10, 81465 Bratislava

0.21 km

MUDr. Anna Gondová

endokrinológ
1. detská klin., DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0.21 km

MUDr. Oto Ürge

endokrinológ
FNsP akad. L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 7:00 - 13:30
Utorok: 7:00 - 13:30
Streda: 7:00 - 13:30
Štvrtok: 7:00 - 13:30
Piatok: 7:00 - 13:30