MUDr. Alojz Vahančík

  • onkológ
  • I. interná klinika FNsP ak. L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

Doc. MUDr. Emília Kaiserová

onkológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Jozef Mardiak

onkológ
NOÚ Klenova 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Matúš Studený

onkológ
NOÚ Klenova 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Zuzana Turčániová

onkológ
OÚ sv. Alžbety s.r.o. Heydukova 10, 812 55 Bratislava

Ordinačné hodiny