MUDr. Alojz Vahančík

  • onkológ
  • I. interná klinika FNsP ak. L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Elena Bolješíková

onkológ
OÚSA Heydukova 10, 812 50 Bratislava

0 km

h. Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa

onkológ
NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Klára Mladá

onkológ
OÚSA spol. s r.o. Heydukova 10, 812 50 Bratislava

0 km

MUDr. Andrea Šimová

onkológ
NOÚ Klenova 1, 83310 Bratislava

Ordinačné hodiny