MUDr. Agáta Holubčíková

  • diabetológ
  • Diabetologická ambuluncia Vajanského 1, 900 01 Modra

Najbližší lekár

11.01 km

MUDr. Alexander Kreze

diabetológ
FNsP - Interná klinika A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

11.01 km

MUDr. Eva Krezeová

diabetológ
FNsP - interná klinika A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

11.01 km

MUDr. Oľga Minarovičová

diabetológ
NZZ Starohájska 2, 917 00 Trnava

11.01 km

MUDr. Jozef Štrba

diabetológ
FNsP A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

Ordinačné hodiny