h. Doc. MUDr. Eva Bubanská , PhD.

  • hematológ
  • Námestie Ľudovíta Svobodu č.4, 97409 Banská Bystrica
  • 048/4726509

Najbližší lekár

14.14 km

MUDr. Mariana Žilinčanová

hematológ
Odd. hematológie a transfúziológie Kuzmányho nábr.28, 960 89 Zvolen

14.26 km

MUDr. Ivetta Rakická

hematológ
NZZ Tajovského ul. 5, 962 12 Detva

14.55 km

MUDr. Viera Šidová

hematológ
NsP, hematol.transf.odd. Kuzmányho nábr. 28, 960 01 Zvolen

16.39 km

MUDr. Dušan Remeň

hematológ
NsP Pavlovova 17, 955 01 Topoľčany

Ordinačné hodiny
Utorok: 08:00 - 13:00
Streda: 08:00 - 13:00
Piatok: 08:00 - 13:00