Doc. MUDr. Tomáš Lipšic , PhD., MUDr. Zuzana Šimoníková

Najbližší lekár

0.22 km

MUDr. Anna Čechová

hematológ
Námestie SNP 10, 81465 Bratislava

0.22 km

MUDr. Anna Čechová

hematológ
Námestie SNP 10, 81465 Bratislava

0.37 km

Doc. MUDr. Libuša Ceizelová

hematológ
Klinika laboratórnej medicíny Limbová 5, 833 05 Bratislava

0.37 km

MUDr. Agata Kadrliaková

hematológ
DFNsP, odd. HTO Limbova 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00