Doc. MUDr. Štefan Zboja

  • plastická chirurgia
  • FN - chir.odd. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Peter Bukovčan

plastická chirurgia
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Vlastibor Minarovjech

plastická chirurgia
NsP Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Drahomír Palenčár

plastická chirurgia
Klinika plastickej chirurgie LFUK Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Simonová

plastická chirurgia
LF UK - klinika plastickej chirurgie Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Ordinačné hodiny