Doc. MUDr. Mariana Mrázová

  • internista
  • OÚSA Limbová 12, 833 03 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Eleonóra Bellová

internista
Poliklinika Tehelná 26, 832 40 Bratislava

0 km

MUDr. Mária Gregorová

internista
NEDIA s.r.o. Tehelná 26, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Monika Kuželová

internista
ŽNsP - interné odd. Šancová 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Martin Senárik

internista
NÚTaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

Ordinačné hodiny