Doc. MUDr. Mária Šustrová

  • imunológ
  • Ústav preventívnej a klin. medicíny Limbová 14, 833 01 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Dagmar Cingelová

imunológ
NZZ - kl. imunológia Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Stanislav Janota

imunológ
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Hana Kayserová

imunológ
NÚTaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Zuzana Kuková

imunológ
DFNsP - II. detská kl. Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny