Doc. MUDr. Jozef Fedeleš , CSc., MUDr. Drahomír Palenčár, PhD, MU...

Najbližší lekár

0.24 km

MUDr. Pavol Hajmássy

chirurg
Chirurgické Centrum a.s. Kozia 17, 811 03 Bratislava

0.49 km

MUDr. Jozef Bandžák

chirurg
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0.49 km

MUDr. Tomáš Horváth

chirurg
NMO Cesta na Červený most 1, 833 31 Bratislava

0.49 km

MUDr. Milan Oravský

chirurg
Chir.odd. ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 08:00 - 19:00
Utorok: 08:00 - 19:00
Streda: 08:00 - 19:00
Štvrtok: 08:00 - 19:00
Piatok: 08:00 - 19:00