Doc. MUDr. Jozef Fedeleš , CSc., MUDr. Drahomír Palenčár, PhD, MU...

Najbližší lekár

0.24 km

MUDr. Pavol Hajmássy

chirurg
Chirurgické Centrum a.s. Kozia 17, 811 03 Bratislava

0.49 km

MUDr. Marián Karaba

chirurg
NOÚ - onkochirurgická kl. Klenová 1, 833 10 Bratislava

0.49 km

MUDr. Lucia Mihaleová

chirurg
NMO Cesta na červený most 1, 833 31 Bratislava

0.49 km

MUDr. Šimon Studený

chirurg
Klinika Detskej chirurgie Limbová 1, 833 69 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 08:00 - 19:00
Utorok: 08:00 - 19:00
Streda: 08:00 - 19:00
Štvrtok: 08:00 - 19:00
Piatok: 08:00 - 19:00