Doc. MUDr. Jozef Fedeleš , CSc., MUDr. Drahomír Palenčár, PhD, MU...

Najbližší lekár

0.24 km

MUDr. Pavol Hajmássy

chirurg
Chirurgické Centrum a.s. Kozia 17, 811 03 Bratislava

0.49 km

MUDr. Magdaléna Bodnárová

chirurg
FNsP Dérera Limbová 3, 833 05 Bratislava

0.49 km

MUDr. Mária Hofmeisterová

chirurg
NsP Milosrdní Bratia SNP 10, 814 65 Bratislava

0.49 km

MUDr. Peter Lofay

chirurg
Nemocnica Ministerstva Obrany Cesta na Červený most 1, 833 31 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 08:00 - 19:00
Utorok: 08:00 - 19:00
Streda: 08:00 - 19:00
Štvrtok: 08:00 - 19:00
Piatok: 08:00 - 19:00