Doc. MUDr. Jozef Fedeleš

  • plastická chirurgia
  • Klinika plastickej chirurgie, LF UK Ružiovská 6, 826 06 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jozef Hedera

plastická chirurgia
LFUK kl. plastickej chir. FNDA Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Ivan Hulín

plastická chirurgia
LFUK - klinika plastickej chirurgie Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Vlastibor Minarovjech

plastická chirurgia
NsP Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Drahomír Palenčár

plastická chirurgia
Klinika plastickej chirurgie LFUK Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Ordinačné hodiny