Doc. MUDr. Jozef Fedeleš

  • plastická chirurgia
  • Klinika plastickej chirurgie, LF UK Ružiovská 6, 826 06 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Peter Bukovčan

plastická chirurgia
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Vlastibor Minarovjech

plastická chirurgia
NsP Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Drahomír Palenčár

plastická chirurgia
Klinika plastickej chirurgie LFUK Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Simonová

plastická chirurgia
LF UK - klinika plastickej chirurgie Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Ordinačné hodiny