Doc. MUDr. Jaroslava Strnová

  • pediater
  • Slov. postgrad. akad. medicíny Limbová 12, 833 03 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Ivana Boďová

pediater
2. detská klinika LF UK Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Anna Hlavatá

pediater
DFNsP Limbova 5, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Mária Krčméryová

pediater
Poliklinika pre dorast Vajnorská 40, 832 63 Bratislava

0 km

MUDr. Saeed aref saif Nagi

pediater
DFNsP Limbova 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny