Doc. MUDr. Ján Podoba

  • internista
  • SPAM Limbová 12, 833 03 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Anna Filová

internista
FN, klinika hem. a transf. Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Emília Hlavenková

internista
NsP Milosrdní bratia s.r.o. nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

0 km

MUDr. Juraj Maďarič

internista
SÚSCH - kardiolog. kl. Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

0 km

MUDr. Vlasta Weiszová

internista
DFNsP - interné odd. Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny