Doc. MUDr. František Valašek

  • gynekológ
  • VšZP Mamateyova 17 , P.O.BOX 41, 850 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Anton Čunderlík

gynekológ
SPAM Limbová 12, 833 03 Bratislava

0 km

MUDr. Tibor Lengyel

gynekológ
NOÚ - gynekolog. odd. Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Mattošová

gynekológ
II. gyn. - pôr. klinika LF UK FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Dorota Zacharová

gynekológ
NZZ - gyn. amb. Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

Ordinačné hodiny