Meď

25.7.2012 , Michaela Knollová

med.jpg - kopie
med.jpg - kopie
Meď je prvok, ktorý je súčasťou mnohých enzýmov podieľajúcich sa na metabolizme. Meď je v organizme skladovaná pomocou bielkoviny ceruroplazmínu, pretože voľná meď je toxická. Geneticky podmienený nedostatok ceruroplazmínu vedie k vysokým koncentráciám voľnej medi - tzv. Wilsonovej chorobe ...

Meď

Naše telo musí denne prijímať veľké množstvo energie, ktorá je pre jeho správny chod nepostrádateľná. Okrem energie ale potrebuje aj veľa rôznorodých látok - vitamínov a stopových prvkov. Stačí nám prijímať ich v malých množstvách. Ich obsah v organizme musí byť vyvážený a pri ich nedostatku alebo nadbytku hrozí nášmu telu nebezpečenstvo. Jedným zo stopových prvkov je aj meď. Tá je v tele viazaná na bielkoviny. 98% medi je naviazanej na bielkovinu zvanú ceruloplazmín. Okrem toho je meď súčasťou rôznych enzýmov, látok dôležitých pre metabolizmus. Majú vplyv napríklad na sfarbenie kože, na vyzrievanie kolagénu v spojivovom tkanive, v antioxidačných dejoch a zúčastňujú sa aj prenosu železa v tele. Medzi hlavné zdroje medi v potrave patria celozrnné pečivo, pečeň (najmä bravčová), orechy a morské produkty.

Meď - vrodené poruchy jej metabolizmu

Nebezpečný je pre telo najmä nedostatok, alebo poškodenie ceruloplazmínu a nadbytok voľnej medi. Ak je väčšina medi v tele viazaná na bielkovinu ceruloplazmín, nedostatok tejto bielkoviny spôsobí zvýšenie hladiny voľnej medi. Voľná meď je pre naše telo toxická, najviac potom pre našu nervovú sústavu. Nedostatok ceruloplazmínu vzniká najčastejšie v dôsledku vrodených ochorení. Najznámejším z nich je tzv. Wilsonova choroba. Odborne sa tiež nazýva ako hepatolentikulárna degenerácia. Wilsonova choroba je vrodené ochorenie, pri ktorom dochádza k zníženému vylučovaniu medi z tela a poruche funkcie ceruloplazmínu. Meď sa na neho už od narodenia zle viaže a hromadí sa v pečeňových bunkách. Zhruba od troch rokov veku postihnutého sa voľná meď začína vyplavovať z pečeňových buniek do krvného obehu a ním je roznášaná členom ďalej do tela. Usadzuje sa v centrálnej nervovej sústave a tiež v obličkách. Najviac je však poškodená pečeň. V priebehu času vedie jej neustále poškodzovanie hromadiacou sa meďou až k zániku pečeňových buniek, zmnoženiu väziva v orgáne a cirhóze pečene. To všetko vedie k postupnému zlyhávaniu pečeňových funkcií. Poškodzovanie centrálnej nervovej sústavy môže viesť až k demencii.

Meď a jej nedostatok

Pri nedostatku medi, poruche funkcie alebo nedostatku enzýmov obsahujúcich meď môže dochádzať k rôznym prejavom, medzi ktoré patria: poruchy vyzrievania kolagénu a spojivových tkanív, znížená pigmentácia kože - tá sa môže prejavovať až ako tzv. albinizmus (neschopnosť tvoriť kožné farbivo. Prejavy: biela koža, biele vlasy, modré oči), porucha prenosu železa v tele a poruchy antioxidačných mechanizmov. Ďaleko najčastejším prejavom nedostatku medi je anémia - nedostatok červených krviniek, ktorá sa prejavuje bledosťou a únavou.

Meď a jej nadbytok

Meďou sa môžeme predávkovať napríklad pri konzumácii kyslých pokrmov, ktoré boli dlhú dobu skladované v obaloch s obsahom medi. Pri správnej životospráve nám nebezpečenstvo z nedostatku alebo nadbytku medi nehrozí. Ak máte niektorý z vyššie uvedených príznakov, bolo by dobré navštíviť lekára. Obdobné príznaky môžu mať aj iné závažnejšie ochorenia.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email