Cukry

25.7.2012 , Jan Zemek

sacharidy-cukry.jpg - kopie
sacharidy-cukry.jpg - kopie
Cukry sú jednou z troch najdôležitejších živín, ktoré nám dodávajú energiu. Medzi pravé cukry patrí glukóza, fruktóza a sacharóza. Pre náš organizmus je dôležité, aby bola hladina cukrov - najmä glukózy - v krvi stála a telo má mnoho regulačných mechanizmov, ako to docieliť. Porucha týchto mechanizmov vedie k cukrovke ...

Cukry

Jednou z troch najdôležitejších živín pre naše telo je skupina látok, ktorým hovoríme sacharidy. Väčšina ľudí ju však pozná skôr pod názvom cukry (čo nie je správny termín, ako si vysvetlíme ďalej), zo zahraničnej literatúry bol prevzatý zastaraný a už nepoužívaný pojem karbohydráty alebo uhľohydráty.

Cukry a ich delenie

Čo do chemického správania a štruktúry sa jedná o veľmi rôznorodú skupinu látok. Ako už bolo naznačené v úvode, pojem cukor nie je to isté, ako pojem sacharid. Ako cukry sú totiž chápané jednoduché sacharidy, ktoré sa skladajú z jednej alebo len niekoľkých podjednotiek (monosacharidy, oligosacharidy). Sem patria známe cukry ako je glukóza, fruktóza, sacharóza atp. Druhú skupinu tvoria zložitejšie, komplexné polysacharidy, ktoré sú tvorené viac ako desiatimi rôzne rozvetvenými a prepletenými podjednotkami. Z tejto skupiny sú najznámejšími zástupcami rastlinný škrob a živočíšny glykogén.

Cukry a ich využitie

Šírka využitia v ľudskom tele je tiež obrovská. Predovšetkým slúžia jednoduché cukry ako rýchly zdroj energie nielen pre náš pohyb, ale aj pre udržanie základných životných procesov. V upravenej podobe potom hrajú nezastupiteľnú úlohu napríklad v imunitnom systéme, kde slúžia ako také "štítky", podľa ktorých sa bunky v našom tele vzájomne spoznávajú, tvoria jednu z dôležitých súčastí chrupaviek, ktorá nám umožňuje hladký pohyb v kĺboch, alebo nenahraditeľnú súčasť DNA a najrôznejších hormónov.

Najdôležitejší cukor - glukóza

Naše telo je ale schopné ako zdroj energie použiť len glukózu. To znamená, že všetky tie rozmanité typy cukrov, ktoré zjeme v potrave, musia byť nejako premenené na glukózu. Tá sa potom dostáva do krvi, odkiaľ je prípadne vychytávaná a využitá bunkami. Aby sme sa cítili plní energie a boli v psychickej a fyzickej pohode, je dôležité, aby hladina koncentrácie glukózy v krvi bola čo najviac nemenná. O toto sa stará veľmi zložitý a dobre vyladený hormonálny systém, v ktorom má hlavné slovo slinivka brušná. Akonáhle hladina glukózy v krvi je príliš vysoká, začne vylučovať hormón inzulín, ktorý hladinu zníži tým, že zvýši priepustnosť glukózy do buniek, a tiež, že sa jednotlivé molekuly glukózy začnú spájať ako korálky na niti, aby vytvorili veľkú molekulu glykogénu. Tá je potom skladovaná v pečeni ako zásoba energie. Tento glykogén je opäť štiepený na jednotlivé molekuly glukózy a uvoľňovaný do krvi, ak slinivka registruje naopak nízku koncentráciu glukózy v krvi, a začne uvoľňovať hormón glukagón. Narušenie tohto mechanizmu môže viesť k veľmi závažným stavom.

Cukry a ich hladina v krvi

Hodnoty krvného cukru sme však schopní ovplyvniť aj my prijímanou stravou. Rýchlosť, ktorou sa dostane glukóza do krvi, je totiž ovplyvňovaná zložitosťou procesu, ktorý musí telo vykonať, aby rôzne typy sacharidov premenilo na glukózu. Platí, že jednoduché monosacharidy prudko zvyšujú hladinu glukózy v krvi, ktorá o to rýchlejšie klesne v dôsledku vyššie uvedených regulačných mechanizmov. Proti tomu sa napríklad škrob uvoľňuje veľmi pomaly, teda nie sú kladené na slinivku také nároky. Preto sa zložitejšie polysacharidy odporúčajú nielen pri redukčných diétach, ale ako dôležitý prvok boja proti civilizačným ochoreniam.
 

Hoci vďaka médiám sa šíri pocit, že cukry sú iba zlé, mali by sme asi 60% nášho energetického príjmu pokryť konzumáciou sacharidov, z toho by však približne 2/3 mali byť sacharidy komplexné. Najdôležitejším zdrojom polysacharidov sú zemiaky, ryža a strukoviny.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email