Tachykardia - zrýchlenie srdcového rytmu

7.4.2012 , Kamila Burdová

tachykardie.jpg - kopie
tachykardie.jpg - kopie
Tachykardia znamená zvýšenie frekvencie činnosti srdca nad 90 sťahov za minútu. Tachykardia môže byť fyziologickou odpoveďou organizmu na najrôznejšie podnety ako aj príznakom mnohých chorôb. Tachykardiu zaznamenávame ako pri zvýšenej fyzickej záťaži, kedy je potrebné pumpovať do tela väčšie množstvo okysličenej krvi, tak pri strese v tom najširšom slova zmysle, teda psychickom, pri chorobe alebo zranení. Tachykardia môže byť spôsobená aj celým radom chorôb. Vyskytuje sa pri chudokrvnosti, ochoreniach štítnej žľazy alebo pri niektorých vlastných chorobách srdca. Tachykardia môže vyústiť v poruchu srdcového rytmu, ktorá môže človeka ohrozovať priamo na živote.

Tachykardia

Tachykardia znamená zrýchlenie srdcového rytmu. Normálna srdcová frekvencia sa pohybuje medzi 60 až 90 tepmi za minútu. Z toho vyplýva, že pri tachykardii sa srdcová frekvencia pohybuje nad 90 tepov za minútu. Za srdcovú činnosť je zodpovedný tzv. sinoatriálny uzol, ktorý tvorí elektrické vzruchy v špecializovanom zhluku buniek, rozvádza ich po celom srdci tak, aby došlo k srdcovému sťahu. Vedenie vzruchu zaisťuje tzv. prevodový systém srdca. Sínusový uzol a tým srdcovú frekvenciu ovplyvňuje nervový systém a niektoré hormóny.

Príčiny vzniku tachykardie

Zrýchlená srdcová akcia, tachykardia, môže byť spôsobená radom príčin. Najčastejšie sa jedná o zrýchlenu tvorbou vzruchu, tvorbu vzruchu mimo sínusový uzol alebo z dôvodu nervových a hormonálnych regulácií.

Zrýchlená tvorba vzruchu

Ak je za tachykardiu zodpovedný sínusový uzol, ktorý tvorí vzruchy príliš rýchlo, nazývame ju sínusovou tachykardiou. Srdce bije pravidelne, ale rýchlejšie ako za normálnych okolností. Prirodzene toto vzniká pri fyzickej aktivite, kedy telo potrebuje viac kyslíka a živín, a krv preto musí prúdiť rýchlejšie, aby túto potrebu uspokojila. Nervový systém a vyplavené hormóny povzbudia sínusový uzol v srdci a zrýchlia pumpovanie krvi do telového obehu. K rovnakej reakcii dôjde pri strese alebo rozrušení, pretože dôjde k vyplaveniu adrenalínu. Totožný vznik tachykardie sprevádza tiež infekcie, horúčku a závažné stavy, ako je krvácanie, srdcové zlyhávanie, šok.

Tvorba vzruchu mimo sínusový uzol

Za určitých okolností vznikajú v srdci miesta, kde sa začínajú tvoriť vzruchy vedúce k sťahom srdcového svalu. Ide o nebezpečný stav so zrýchleným a nepravidelným srdcovým rytmom. Môže sa jednať o nadbytočné sťahy v predsieňach i komorách. Podľa toho rozlišujeme:

  • Fibriláciu predsiení, charakterizovanú chaotickou elektrickou aktivitou v predsieňach, ktorá sa vďaka tomu chveje. Nedochádza tak k vzniku kontrakcií predsiení.
  • Komorová tachykardia, u ktorej nadbytočné sťahy vznikajú v komorovej svalovine alebo v oblasti prevodového systému.
  • Fibrilácia komôr predstavuje stav nezlučiteľný so životom. Dochádza u neho k chaotickému usporiadaniu vzruchov, ktoré vedú len k chveniu komory, nie ku sťahom. Tým nie je vypudzovaná krv z ľavej komory do tela.


Hormonálna regulácia

Ďalším dôvodom sínusovej tachykardie je pôsobenie niektorých hormónov. Tachykardia býva prítomná pri ochoreniach štítnej žľazy. Pri tzv. hyperfunkcii štítnej žľazy je žľaza stimulovaná k intenzívnejšej funkcii a dochádza tak k zvýšenej tvorbe a uvoľňovaniu hormónov štítnej žľazy do krvi. Tieto hormóny pôsobia na sínusový uzol a ak je ich nadbytok, spôsobia tachykardiu.

Rizikové faktory tachykardie

Rizikovými faktormi vzniku tachykardie sú záťažové situácie, v ktorých sa zvyšujú nároky buniek na kyslík a srdce musí preto pracovať rýchlejšie. Sú to nielen športové aktivity ale aj stres, infekcie alebo úrazy. Tachykardiu spôsobujú aj hormóny štítnej žľazy pri tzv. hypertyreóze, čo je zvýšená činnosť štítnej žľazy. Tachykardia sa objaví pri anémii, teda chudokrvnosti. Ďalším rizikovým faktorom vzniku tachykardie sú srdcové choroby, ktoré poškodzujú srdcové bunky. Ide o infarkt myokardu, zápaly srdcového svalu, chyby chlopní alebo srdcové zlyhanie.

Príznaky tachykardie

Sínusová tachykardia nemusí byť spôsobená srdcovou alebo inou chorobou. Úplne bežne sa vyskytuje pri fyzickej záťaži, pri pohybe alebo psychickom rozrušení. Na druhej strane môžu tachykardiu sprevádzať závažné stavy a ohrozovať život človeka. Tachykardia sa prejavuje zrýchlenou srdcovou činnosťou a pacient môže pocítiť aj búšenie srdca, tlak na hrudi a dýchavičnosť. Pacient môže pre znížené prekrvenie mozgu pociťovať závraty, bolesti hlavy alebo na chvíľu stratiť vedomie.

Diagnostika tachykardie

Diagnostika tachykardie spočíva vo fyzikálnom vyšetrení lekárom, ktorý objaví zrýchlenú činnosť srdca nad 90 tepov za minútu. Ďalej sa o tachykardii môže presvedčiť počúvaním srdcovej činnosti pomocou fonendoskopu. V neposlednom rade je možné pre diagnózu použiť elektrokardiografiu. Jedná sa o bezbolestné vyšetrenie, pri ktorom sa sníma elektrická aktivita srdca pomocou elektród pripojených na končatiny a hrudník pacienta.

Liečba tachykardie

Liečba tachykardia spočíva predovšetkým v liečbe príčiny tohto stavu. V prípade, že príčinou tachykardie je niektorý z druhov arytmií, teda porúch srdcového rytmu, je nevyhnutné užívať antiarytmiká. Teda lieky, ktoré nepravidelný rytmus rušia. V prípade ich neúčinnosti je potrebná elektrická kardioverzia, pri ktorej sa priložia dve elektródy potreté vodivým gélom a aplikuje sa elektrický výboj, ktorý navráti prirodzený rytmus srdca. Ak ani tento ambulantne vykonávaný výkon nie je účinný, potom sa pristupuje k implantácii kardioverter-defibrilátora pod kožu pacienta, ktorý funguje rovnakým spôsobom. Ak je príčinou tachykardie ochorenie štítnej žľazy, potom je nutné ju korigovať liekmi.

Prevencia tachykardie

Prevencia vzniku zrýchleného srdcového rytmu, teda tachykardie, je pravidelná fyzická aktivita. Srdce sa pri pohybe prispôsobí väčšej záťaži a prestane na ňu reagovať exponenciálnym zrýchlením. Odporúča sa vyhýbať sa stresovým situáciám. Je vhodné dodržiavať zásady zdravého životného štýlu, teda nefajčiť, mať dostatok aktívneho odpočinku a spánku. V rámci diéty je vhodné obmedziť tuky a zvýšiť príjem zeleniny a ovocia. Dôležité je tiež nezanedbávať pravidelné preventívne prehliadky u praktického lekára. Prehliadka odhalí aj doteraz skryté poruchy srdcovej činnosti, ktoré by mohli vyústiť v predsieňovú a komorovú tachykardiu a následne fibriláciu.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email